XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky (IV. Kongres České společnosti terapie ruky)

Informace

Pořadatelé konference: 
Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Vás zve na XV. Kongres České společnosti chirurgie ruky (IV. Kongres České společnosti terapie ruky)
Odborný garant:
MUDr. Ivan Humhej, Neurochirurgická klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z
Datum a místo konání:
7. – 9. listopadu 2019
Kampus Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Kredity:
Konference bude zařazena do akcí kreditního systému a ohodnocena kredity u organizace ČLK.
Organizační a technické zajištění:
Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s.
Upozornění:
Účastník akce souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.
Top