III. Žilinský deň chirurgie ruky – PAKĹB, DEFORMITA, KONTRAKTÚRA A INÉ NÁSLEDKY

31.1.2020

Hotel Holiday Inn, Žilina

Registrácia na: www.zilpo.sk

Akcia je hodnotená 8 kreditmi. V rámci sympózia sa uskutoční prednáška a workshop „Kolagenázová liečba Dupuytrenovej kontraktúry“ podporená farmaceutickou spoločnosťou SOBI o.z.

 

Top