Výbor spoločnosti

Doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.
II. ortopedicko-traumatologická klinika LF
UK a UNB
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, 851 07 Bratislava
e-mail: vajczikova@pe.unb.sk

MUDr. J. Cigaňák, PhD.  
MANUS-MED, s. r. o.
Svätoplukova 90/14
971 01 Prievidza
e-mail: jciganak@hotmail.com

MUDr. Jozef Molitor, PhD. MPH
Oddelenie úrazovej chirurgie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
V. Spanyola 43
012 07 Žilina
e-mail: jozefmolitor@gmail.com

MUDr. Drahomír Palenčár
Klinika plastickej chirurgie LF UK, SZU
Univerzitná nemocnica Bratislava
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
e-mail:drahomir@palencar.sk

Top